แบบทดสอบ Microsoft Word

แบบทดสอบ Microsoft Word 

https://www.thaitestonline.com/test_10_on_74689.html

About ครูออฟ 725 Articles
https://www.kruaof.com