9. แถบเครื่องมือ Home หน้าแรก (3)

INSERT (แทรก)

รวมคำสั่งเกี่ยวกับการแทรกวัตถุประเภทต่างๆ ลงบนสไลด์ เช่น ตาราง (กลุ่มคำสั่ง Table), ภาพ/คลิปอาร์ต/รูปร่าง (กลุ่มคำสั่ง Illustrations), การสร้างความเชื่อมโยง (กลุ่มคำสั่ง Links), ข้อความแบบพิเศษ (กลุ่มคำสั่ง Text) และคลิปวีดีโอ/คลิปเสียง (กลุ่มคำสั่ง Media Clips)

  • แทรกตาราง

  • แทรกรูปภาพ

  • แทรกภาพประกอบ

 

  • แทรกกล่องข้อความ

  • จัดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  • แทรกสื่อต่างๆ

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com