5. การเปิดไฟล์นำเสนอ

  1. คลิกแท็บ FILE
  2. คลิกเลือกที่คำสั่ง Open

3. คลิกเลือกที่ Computer > คลิกที่ Browse (หรือเลือกไฟล์จาก One Drive ก็ได้) เพื่อเปิดไฟล์จากแหล่งเก็บข้อมูล

  1. จะปรากฏกล่องโต้ตอบขึ้นมา > เลือกไฟล์ที่ต้องการเปิด > คลิก Open

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com