4. การสร้างงานนำเสนอใหม่

การสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint 2013 มีวิธีหลักๆ อยู่ 2 รูปแบบ ดังนี้

  1. การสร้างงานนำเสนอเปล่า ( Blank Presentation)

เป็นการสร้างงานนำเสนอหน้าสไลด์ใหม่ที่ไม่มีการจัดรูปแบบและใช้การตั้งค่าต่างๆ เป็นค่าเริ่มต้น (Default) ของโปรแกรม ในการเปิดไฟล์นาเสนอครั้งแรกจะได้ไฟล์งานนำเสนอใหม่ชื่อว่า Presentation 1

 

 วิธีสร้าง  เมื่อเปิดใช้งานโปรแกรม PowerPoint 2013 ครั้งแรก > คลิกเลือก Blank Presentation

หรือ สร้างงานนำเสนอใหม่

  1. คลิกแท็บ FILE
  2. คลิกเลือกที่คำสั่ง New
  3. คลิกเลือก Blank Presentation

  1. การสร้างงานนำเสนอ แบบ ใช้ชุดรูปแบบ (Template)

เป็นแม่แบบของการสร้างงานนำเสนอ ที่มีพื้นสไลด์ รูปแบบตัวอักษร ที่ช่วยให้การสร้างงานนำเสนอ เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและสวยงามมากขึ้น สามารถปรับเพิ่มสไลด์และองค์ประ กอบต่างๆ ได้ สามารถปรับแก้ไข และเปลี่ยนรูปแบบเพิ่มเติมของ Template ได้

 

วิธีสร้าง 

  1. คลิกแท็บ FILE
  2. คลิกเลือกที่คำสั่ง New
  3. เลือกรูปแบบ Template ที่ต้องการ เช่น Business

 

  1. เลือก Template ที่ต้องการ

  1. คลิกปุ่ม Create

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com