31. การทำงานกับวีดีโอ

การดูตัวอย่างวิดีโอ

 1. คลิกเลือกไฟล์เสียง
 2. คลิก Play/Pause เสียงจะเริ่มต้นการเล่น / หยุดชั่วคราว
 3. คลิกข้ามที่ Timeline บนส่วนใดก็ได้ที่ต้องการดู

การปรับขนาดวิดีโอ

คลิกที่มุมและลากปรับขนาดตามที่ต้องการ

การย้ายวิดีโอ

คลิกที่วิดีโอและลากวิดีโอไปยังตำแหน่งใหม่ที่ต้องการบนภาพนิ่ง

การลบไฟล์วิดีโอ

เลือกไฟล์เสียงที่ต้องการลบแล้วกด Backspace  หรือ Delete บนแป้นพิมพ์

 

การแก้ไขและการจัดรูปแบบวิดีโอ

สามารถกำหนดรูปแบบในการเล่นวิดีโอ และการแสดงเสียงและภาพให้เหมาะกับงานที่ต้องการ โดยเมื่อคลิกที่คลิปวิดีโอ จะปรากฏแถบเครื่องมือ Video Tools (เครื่องมือวิดีโอ) มีคำสั่งต่างๆมากมาย

การตัดแต่งวิดีโอ

 1. เลือกวิดีโอที่ต้องการ > คลิก Playback (การเล่น) บนแท็บ Ribbon
 2. คลิก Trim Video (ตัดแต่งวิดีโอ)
 3. ปรากฏกล่องโต้ตอบ สามารถใช้  green handle เพื่อกำหนดเวลาเริ่มต้นและ red handle เพื่อกำหนดเวลาสิ้นสุด
 4. ดูตัวอย่างวิดีโอคลิกปุ่ม
 5. ปรับแต่งอีกครั้งถ้าจำเป็นแล้ว คลิกOK

 

การใช้  Fade Duration

Fade Duration คือ การกำหนดให้วิดีโอจางก่อนการเล่นวิดีโอและ/หรือก่อนจบการเล่นวิดีโอ

 • Fade in การกำหนดให้วิดีโอจางก่อนการเล่นวิดีโอ
 • Fade out การกำหนดให้วิดีโอจางก่อนจบการเล่นวิดีโอ

การเพิ่ม Bookmark (เพิ่มที่คั่น)

Bookmark คือ การกำหนดจุดแสดงวิดีโอตามช่วงเวลาของคลิปวิดีโอที่ต้องการ มีวิธีการดังนี้

 1. คลิกส่วนที่ต้องการบน Timeline
 2. คลิก   Add Bookmark
 3. Bookmark จะปรากฏลงบน Timeline

ตัวเลือกในการปรับเล่นวิดีโอ

 • Volume
การกำหนดระดับเสียงของคลิปวิดีโอ และการปิดเสียงคลิปวิดีโอ
 • Start
การกำหนดให้วิดีโอเล่นอัตโนมัติหรือเล่นเมื่อคลิกเมาส์
 • Play Full Screen
เล่นคลิปวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ
 • Hide While Not Playing
ซ่อนคลิปวิดีโอขณะที่ยังไม่ได้เล่น
 • Loop until Stopped
เล่นคลิปวิดีโอซ้ำจนกว่าจะสั่งหยุด
 • Rewind after Playing
ย้อนกลับเมื่อเล่นคลิปวิดีโอจบ 

 

การจัดรูปแบบลักษณะของวิดีโอ

เมื่อแทรกไฟล์วิดีโอแล้วทำการปรับแต่งวิดีโอด้วย Adjust และ Video Styles เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับไฟล์วิดีโอ โดยการปรับแต่งวิดีโอด้วย Adjust สามารถปรับค่าต่างๆ ดังนี้

สร้างกรอบภาพโปสเตอร์

 1. คลิกเลือกช่วงเวลาของภาพวิดีโอที่ต้องการ
 2. คลิกแท็บ Format (รูปแบบ) > คลิก เลือก Current Frame
 3. จะแสดงกรอบโปสเตอร์ในสไลด์ปัจจุบัน

การเปลี่ยนรูปแบบให้กับวิดีโอ

 1. เลือกวีดีโอที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบ
 2. เลือก รูปแบบวิดีโอ จากกลุ่ม Video Styles (สไตล์วิดีโอ)
 3. เลือกรูปแบบที่ต้องการ
 4. รูปแบบใหม่ที่ต้องการ จะปรากฏลงบนสไลด์

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com