30. การแทรกวีดีโอ

การแทรกวีดีโอจากไฟล์

 

การนำไฟล์วีดีโอมาใช้ประกอบสไลด์ จะช่วยให้ผู้ชม เช้าใจเนื้อหาได้อย่างชัดเจน รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการนำเสนอ โดยการแทรกวีดีโอลงบนสไลด์ทำได้จากการคลิกปุ่ม  a70   มีวิธีการดังนี้

1. คลิกแท็บINSERT > คลิก a70  จากนั้นคลิกเลือก > a69

52a

2. จะปรากฏกล่องโต้ตอบขึ้นมา จากนั้นเลือกไฟล์วีดีโอที่ต้องการ > คลิก INSERT (แทรก)

52b

3. วีดีโอที่ต้องการจะเพิ่มลงบนสไลด์

52c

การแทรกวีดีโอออนไลน์

 

Online Video สามารถเลือกค้นหา และดาวน์โหลดไฟล์วีดีโอ สำเร็จรูปออนไลน์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตมาใช้ประกอบสไลด์ได้ฟรี เช่นดาวน์โหลดวีดีโอจากเว็บไซต์ YouTube เป็นต้น เพื่อสะดวกในการเพิ่มวีดีโอ โดยมีวิธีการดังนี้

1. คลิกแท็บINSERT > คลิก a70   จากนั้นคลิกเลือกa68

52d

  1.  จะปรากฏ กล่องโต้ตอบหน้าแทรกวิดีโอ > คลิกเลือกดังนี้ (ในตัวอย่างเลือก YouTube)

52e

  1.  ในตัวอย่างเลือก YouTube ให้คลิกวิดีโอที่ปรากฏ > คลิก INSERT (แทรก)
    52f
  2. วิดีโอจะปรากฏบนสไลด์

 

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com