3. การย่อ/ขยายแถบริบบอน (Ribbon)

แถบริบบอนเป็นแหล่งรวบรวมคำสั่งและเครื่องมือต่างๆ โดยแต่ละแท็บจะรวบรวมคำสั่งเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน สามารถเลือกที่จะย่อลงได้ ถ้าพื้นที่หน้าจอมากเกินไป

  1. คลิก Ribbon Display Options ที่มุมขวาบนของริบบอน

1d

เลือก รูปแบบการย่อ ที่ต้องการจากแถบเมนูที่ปรากฏขึ้น

  • Ribbon ที่ซ่อนโดยอัตโนมัติ : ซ่อน Ribbon คลิก

ที่ด้านบนของแอปพลิเคชั่น เพื่อแสดง Ribbon

1e

  •      แสดงแท็บ : แสดงแท็บ Ribbon เท่านั้น คลิกที่

แท็บ เพื่อแสดงคำสั่ง

1f

  •        แสดงแท็บและคำสั่ง: แสดงแท็บ Ribbon และ

คำสั่งไว้ตลอดเวลา

1g

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com