29. การทำงานกับเสียง

การดูตัวอย่างไฟล์เสียง

 1. คลิกเลือกไฟล์เสียง
 2. คลิก Play/Pause เสียงจะเริ่มต้นการเล่น / หยุดชั่วคราว

การย้ายไฟล์เสียง

คลิกและลากเพื่อย้ายไฟล์เสียงไปยังตำแหน่งใหม่บนสไลด์ตามที่ต้องการ

การลบไฟล์เสียง

เลือกไฟล์เสียงที่ต้องการลบแล้วกด Backspace  หรือ Delete บนแป้นพิมพ์

 

การปรับแต่งการเล่นเสียง

หลังเพิ่มไฟล์เสียงลงบนสไลด์แล้ว สามารถปรับแต่งการทำงานเพิ่มเติมได้ เช่น ให้ซ่อนรูปลำโพงในช่วงที่นำเสนอ ให้เล่นไฟล์เสียงทันทีเมื่อแสดงสไลด์ กำหนดให้เล่นสียงวนซ้ำ เป็นต้น โดยคลิกที่รูปลำโพงในสไลด์ จะปรากฏแถบเครื่องมือ Audio Tools สำหรับปรับแต่งการเล่นไฟล์เสียง

การตัดเสียง

 1. เลือกไฟล์เสียงที่ต้องการ > คลิก Playback (การเล่น) บนแท็บ Ribbon

2. คลิกที่คำสั่ง  Trim Audio (ตัดแต่งเสียง)

3. ปรากฏกล่องโต้ตอบ สามารถใช้ green handle เพื่อกำหนดเวลาเริ่มต้นและ red handle เพื่อกำหนดเวลาสิ้นสุด

4. ดูตัวอย่างไฟล์เสียงคลิกปุ่ม 

5. ปรับแต่งอีกครั้งถ้าจำเป็นแล้ว คลิกOK

 

การใช้  Fade Duration

Fade Duration คือ การกำหนดระดับเสียง ก่อนการเล่นเสียง และ/หรือก่อนจบการเล่นเสียง

 • Fade in ระดับเสียงตอนเริ่มเล่น)
 • Fade out ระดับเสียงตอนจบ

               ตัวเลือกในการเล่นเสียง

 • Volume (ระดับเสียง): ปรับเปลี่ยนระดับเสียง
 • Start (เริ่มต้น): ควบคุมการ เริ่มต้น เล่นไฟล์เสียง โดย เล่นเมื่อคลิกเมาส์ หรือเล่นอัตโนมัติ
 • Play Across Slides (เล่นในสไลด์ทั้งหมด): เล่นเสียง ในภาพนิ่งทั้งหมดของสไลด์
 • Loop until Stopped (วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด): เล่นเสียง วนซ้ำจนกว่าจะสั่งหยุด
 • Hide During Show (ซ่อนระหว่างการนำเสนอ): ซ่อนไอคอนเสียง ขณะที่กำลังนำเสนอสไลด์
 • Rewind after Playing (กรอ กลับหลังจากเล่นแล้ว): กรอ กลับเล่นเสียงเริ่มต้นใหม่ เมื่อเล่นเสียงเสร็จแล้ว

การเปลี่ยน ไอคอน เสียง

ค่าเริ่มต้นไฟล์เสียงจะปรากฏเป็นไอคอนลำโพง    ในภาพนิ่ง หากต้องการเปลี่ยนไอคอนให้สวยงาม มีวิธีการดังนี้

 1. คลิก ไอคอนเสียง       จะปรากฏแท็บ Format ขึ้นมา
 2. คลิก        

3. จะปรากฏกล่องโต้ตอบ เพื่อให้เลือกไฟล์ จากคอมพิวเตอร์ หรือ ค้นหารูปภาพออนไลน์

4. เลือก รูปภาพที่ต้องการ > คลิก INSERT (แทรก)

5. ไอคอนจะเปลี่ยนเป็นภาพใหม่ที่เลือก

 

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com