28. การบันทึกเสียงด้วยตัวเอง

สำหรับคนที่อยากใช้เสียงเพลงที่เล่นเองสดๆ หรืออาจจะเป็นเสียงพูดเกริ่นนำเชิญชวนผู้ฟังก็สามารถบันทึกเสียงเองได้ โดยติดตั้งไมโครโฟน มีวิธีการดังนี้

1. คลิกแท็บ INSERT > คลิก Audio > คลิกเลือก   a67

51e

  1. พิมพ์ชื่อไฟล์ สำหรับการบันทึกเสียง

51f

  1.  คลิกปุ่ม 51gเพื่อเริ่มต้นการบันทึกเสียง

51h

 

4. เมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม51i

51j

5. ดูตัวอย่างการบันทึกเสียง คลิกปุ่ม51k

51l

6. เมื่อเสร็จแล้วคลิก OK ไฟล์เสียงจะถูกแทรกลงในสไลด์

51m

 

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com