28. การบันทึกเสียงด้วยตัวเอง

สำหรับคนที่อยากใช้เสียงเพลงที่เล่นเองสดๆ หรืออาจจะเป็นเสียงพูดเกริ่นนำเชิญชวนผู้ฟังก็สามารถบันทึกเสียงเองได้ โดยติดตั้งไมโครโฟน มีวิธีการดังนี้

1. คลิกแท็บ INSERT > คลิก Audio > คลิกเลือก   

  1. พิมพ์ชื่อไฟล์ สำหรับการบันทึกเสียง

  1.  คลิกปุ่ม เพื่อเริ่มต้นการบันทึกเสียง

 

4. เมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม

5. ดูตัวอย่างการบันทึกเสียง คลิกปุ่ม

6. เมื่อเสร็จแล้วคลิก OK ไฟล์เสียงจะถูกแทรกลงในสไลด์

 

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com