26. การตกแต่งรูปร่าง

สามารถตกแต่งรูปร่างที่วาดขึ้น โดยการปรับแต่งรูปทรง ปรับแต่สี และใส่เอฟเฟ็กต์ให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยคลิกที่รูปวาด จะประกฎ แถบเครื่องมือ Drawing Tools ที่สามารถเลือกใช้ได้ หลากหลาย

การใส่ข้อความในรูปร่าง

การแทรกข้อความลงในรูปร่างที่เป็นภาพวาด สามารถทำได้โดยคลิกปุ่ม  (กล่องข้อความ) ที่แท็บเครื่องมือ Drawing Tools จากนั้น คลิกสร้างกล่องข้อความในรูปร่าง และพิมพ์ข้อความที่ต้องการ

การเปลี่ยนลักษณะของรูปร่าง (Shape Styles)

เป็นการเปลี่ยนลักษณะของรูปร่างอย่างรวดเร็ว โดยใช้รูปแบบที่มีให้ มีวิธีการดังนี้

  1. คลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการเปลี่ยนรูปร่าง
  2. จากแถบเครื่องมือ Drawing Tools ในกลุ่มคำสั่ง Shape Styles (ลักษณะรูปร่าง)ให้คลิกที่ปุ่ม และเลือกรูปแบบที่ต้องการ

3. ปรากฏ ลักษณะรูปร่างต่างๆ > คลิกเลือกลักษณะรูปร่างที่ต้องการใช้

การใส่สีตกแต่งรูปร่าง (Shape Fill)

หากต้องการใส่สีในรูปร่าง ให้คลิกปุ่ม  (เติมสีรูปร่าง) ได้ เพื่อให้รูปร่างมีสีสันสวยงามตามที่ต้องการ มีวิธีการดังนี้

  1.  เลือกรูปร่าง ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสีรูปร่าง
  2.  ในแท็บ Format > คลิก  จะปรากฏรูปแบบสีต่างๆ > คลิกเลือกสีที่ต้องการ

การปรับแต่งรูปร่างด้วยเส้นกรอบ (Shape Outline)

เราสามารถปรับแต่งสี เละรูปแบบของเส้นกรอบ เพื่อให้รูปร่างดูโดดเด่นและน่าสนใจยิ่งขึ้น มีวิธีการดังนี้

  1.  คลิกเลือก รูปร่าง ที่ต้องการปรับเปลี่ยนเส้นกรอบ
  2.  ในแท็บ Format คลิก จะปรากฏรูปแบบต่างๆ > คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ

การใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับรูปร่าง (Shape Effects)   

             การใส่เอฟเฟคพิเศษเพิ่มเติมจะช่วยทำให้รูปร่างนั้นดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยเลือกเอฟเฟ็กต์จากปุ่มคำสั่ง  (ลักษณะพิเศษรูปร่าง) ที่แถบเครื่องมือ Drawing Tools  มีวิธีการดังนี้

  1. เลือก รูปร่าง ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
  2. ในแท็บ Format คลิก จะปรากฏ เอฟเฟ็กต์ต่างๆ > คลิกเลือก เอฟเฟ็กต์ที่ต้องการ

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com