24. การตัดภาพให้เหลือเฉพาะส่วนที่ต้องการ

  1. เลือกภาพทีjต้องการบีบอัด
  2. คลิก   (บีบอัดรูปภาพ)

3. กำหนดตัวเลือกการบีบอัด

4. เลือกคุณภาพของภาพหลังบีบอัด

5. คลิก OK เพื่อบีบอัด

การเปลี่ยนสีและรูปแบบเส้นกรอบภาพ

หากต้องการตกแต่งหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบต่างๆ ให้กับเส้นกรอบของภาพที่เลือกไว้ให้คลิกเลือกที่คำสั่ง    (เส้นขอบรูป) ได้ ดังนี้

จะปรากฏภาพที่เสร็จสมบูรณ์

About ครูออฟ 725 Articles
https://www.kruaof.com