24. การตัดภาพให้เหลือเฉพาะส่วนที่ต้องการ

  1. เลือกภาพทีjต้องการบีบอัด
  2. คลิก a61  (บีบอัดรูปภาพ)

42a

3. กำหนดตัวเลือกการบีบอัด

4. เลือกคุณภาพของภาพหลังบีบอัด

5. คลิก OK เพื่อบีบอัด

42b

การเปลี่ยนสีและรูปแบบเส้นกรอบภาพ

หากต้องการตกแต่งหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบต่างๆ ให้กับเส้นกรอบของภาพที่เลือกไว้ให้คลิกเลือกที่คำสั่ง a58   (เส้นขอบรูป) ได้ ดังนี้

42c

จะปรากฏภาพที่เสร็จสมบูรณ์

42d

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com