23. การปรับแต่งรูปภาพ

ภาพที่นำมาตกแต่งสไลด์นั้น อาจจะต้องมีการปรับแต่งสี ความคมชัด และเพิ่มเติมเอฟเฟ็กต์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสไลด์ โดยเมื่อคลิกเลือกภาพที่ต้องการปรับแต่งก็จะปรากฏแถบเครื่องมือ Picture Tools สำหรับปรับแต่งภาพเพิ่มเติมอยู่ในแถบ Ribbon

41j

ปรับความคมชัด และความสว่างของภาพ

การปรับความคมชัด ความสว่างของภาพ เพื่อให้ดูสอดคล้องกับองค์ประกอบอื่นๆ บนสไลด์ทำได้โดยคลิกa53  (การแก้ไข) และเลือกภาพในส่วน Sharpen/Soften (การทำให้คนชัดขึ้น/นุ่มลง)เพื่อปรับความคมชัดและความนุ่มของภาพหรือส่วน Brightness/Contrast (ความสว่าง/ความคมชัด) เพื่อปรับความสว่างของภาพตามต้องการ

41k

ปรับแต่งโทนสีของภาพ

เครื่องมือ a55 Color (สี) บนแถบเครื่องมือ Picture Tools จะใช้สำหรับปรับโทนสี โดยรวมของภาพ ซึ่งมีตัวเลือกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ดังนี้

41l

Color Saturation (ความเข้มของสี): เปลี่ยนความเข้มของสีภาพ จากสีจางไปสีเข้ม
Color Tone (โทนสี): เปลี่ยนสีภาพเป็นโทนสีต่างๆ
Recolor (เปลี่ยนสี): เปลี่ยนสีภาพเป็นสีต่างๆ
More Variations (ชุดรูปแบบต่างๆ เพิ่มเติม): กำหนดสีที่ต้องการเปลี่ยนเพิ่มเติมจากสีที่โปรแกรมมีให้

 

ปรับแต่งภาพแนวศิลป์

นอกจากการปรับแต่งรูปภาพแบบที่ผ่านมาแล้ว เรายังสามารถเปลี่ยนภาพธรรมดาให้เป็นกลายเป็นงานศิลป์ที่สวยงามได้ ทำได้โดย คลิกเครื่องมือ a54 Artistic Effects (เอฟเฟ็กต์แนวศิลป์)

41m

ปรับพื้นหลังของภาพให้โปร่งใส

 

สามารถทำให้สีพื้นหลังของภาพที่เป็นสีพื้นสีเดียวให้โปร่งใสได้ เพื่อให้มองเห็นพื้นหลังของสไลด์ โดยใช้เครื่องมือa65 (เอาพื้นหลังออก) มีวิธีการดังนี้

1. เลือกภาพที่ต้องการปรับพื้นหลังให้โปร่งใส

2.คลิก     a65            (เอาพื้นหลังออก)

41n

3. คลิกจุดจับจุดใดจุดหนึ่งบนเส้นครอบตัดแล้วลากเส้นนั้นให้ครอบส่วนของรูปภาพที่คุณต้องการคงไว้ และไม่รวมพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ต้องการเอาออก

41q

  1.  ถ้าจำเป็นต้องทำเพิ่มเติม ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ การเอาพื้นหลังออก ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้
  • ถ้าส่วนต่างๆ ของรูปภาพที่ต้องการคงไว้ถูกเอาออกไป >ให้คลิก ทำเครื่องหมายพื้นที่เพื่อเก็บ และใช้ดินสอวาดรูป41r เพื่อทำเครื่องหมายพื้นที่บนรูปภาพที่ต้องการคงไว้
  • เมื่อต้องการเอาส่วนต่างๆ ของรูปภาพออกเพิ่มเติม > ให้คลิก ทำเครื่องหมายพื้นที่เพื่อเอาออก และใช้ดินสอวาดรูป 41rเพื่อทำเครื่องหมายพื้นที่เหล่านั้น

41s

  1.  หลังจากเพิ่มเติมเสร็จแล้ว จะปรับภาพ

41t

  1.  เมื่อพอใจกับภาพแล้ว คลิก Keep Changes.

41u

  1.  ปรากฏภาพภาพที่เสร็จสมบูรณ์

41v

 

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com