22. การแทรกภาพออนไลน์

นอกจากภาพบนเครื่องแล้ว ยังสามารถเลือกภาพหรือคลิปอาร์ตจากอินเตอร์เน็ตก็ได้ โดยเลือกค้นหาจากเว็บ Office.com , Bing หรือบน One Drive และโหลดมาแทรกลงไปบนสไลด์ได้ทันที

การแทรกภาพออนไลน์ ทำได้โดยใช้ปุ่มคำสั่ง  a51   Online Picture (รูปภาพออนไลน์) ในแท็บINSERT(แทรก)  มีวิธีการดังนี้

  1. คลิกแท็บ INSERT เลือกปุ่ม Online Picture

41e

  1. จะปราก กล่องโต้ตอบค้นหาขึ้นมา
  2. เลือก Bing หรือ One Drive ค้นหารูปภาพ ในตัวอย่างจะใช้ Bing ค้นหารูปภาพ

41f

4. พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา > ผลการค้นหาจะปรากฏขึ้นมา

5. เลือกภาพที่ต้องการจากนั้นคลิก Insert (แทรก)

41g6. ภาพจะปรากฏ บนสไลด์

41h

นอกจากนี้ยังสามารถคลิก แทรกรูปภาพ ที่เค้าโครงสไลด์ได้อีกด้วย

41i

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com