21. การแทรกภาพจากไฟล์

เป็นการนำไฟล์ภาพถ่าย หรือไฟล์ที่เราเก็บไว้ในเครื่องมาใช้ตกแต่งสไลด์ ทำได้โดยใช้ปุ่มคำสั่ง  Picture (รูปภาพ) ในแท็บ a30INSERT(แทรก)  มีวิธีการดังนี้

  1. คลิกแท็บ INSERT เลือกปุ่ม Picture

41a

  1.  จะปรากฏ หน้าค้นหาและเลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ > คลิกแทรก

41b

3. รูปภาพที่เลือกจะปรากฏบนสไลด์

41c

นอกจากนี้ยังสามารถคลิก แทรกรูปภาพ ที่เค้าโครงสไลด์ได้อีกด้วย

41d

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com