• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
Microsoft Powerpoint
19. การกำหนดสัญลักษณ์และหมายเลขหัวข้อ

19. การกำหนดสัญลักษณ์และหมายเลขหัวข้อ

หากต้องการใส่หมายเลขลำดับ หรือสัญลักษณ์(Bullet) เพื่อเน้นหัวข้อที่น่าสนใจ ก็สามารถทำได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

การกำหนดสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ

  1. คลิกที่หัวข้อ หรือกล่องข้อความที่ต้องการใส่สัญลักษณ์หน้าหัวข้อ
  2. คลิก แท็บHOME(หน้าแรก) > คลิก ลูกศรท้ายปุ่ม31q > เลือกสัญลักษณ์ที่ต้องการ

31r

การกำหนดหมายเลขหน้าหัวข้อ

  1. คลิกที่หัวข้อ หรือกล่องข้อความที่ต้องการใส่สัญลักษณ์หน้าหัวข้อ
  2. คลิก แท็บHOME(หน้าแรก) > คลิก ลูกศรท้ายปุ่ม 31s
  3. เลือกรูปแบบหมายเลขที่ต้องการ

31t