18. การกำหนดรูปแบบตัวอักษร

สามารถกำหนดรูปแบบตัวอักษรให้สวยงาม เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับงานนำเสนอได้ ด้วยการใช้เครื่องมือในกลุ่มคำสั่ง Font (แบบอักษร) ที่อยู่ในแท็บ Home (หน้าแรก)

31k

 

โดยการกำหนดรูปแบบตัวอักษร มีวิธีการดังนี้

  1. เลือกข้อความ หรือกล่องข้อความที่ต้องการกำหนดรูปแบบตัวอักษร
  2. คลิก แท็บ HOME > คลิกเครื่องมือสำหรับการกำหนดรูปแบบตัวอักษรตามต้องการ

31l

การจัดตำแหน่งข้อความและย่อหน้า

575224omqs91clk9

หลังจากพิมพ์ข้อความเสร็จแล้ว เราควรจัดตำแหน่งข้อความ และย่อหน้าให้เหมาะสมเพื่อความสวยงามเป็นระเบียบ โดยเครื่องมือสำหรับจัดตำแหน่งข้อความและย่อหน้าจะอยู่ในแท็บHOME (หน้าแรก) ตรง Paragraph (กลุ่มคำสั่งย่อหน้า) ดังรูป

31m

โดยการจัดตำแหน่งข้อความและย่อหน้ามีวิธีการดังนี้

  1. เลือกข้อความ หรือกล่องข้อความที่ต้องการจัดตำแหน่ง
  2. คลิกแท็บ HOME (หน้าแรก) > คลิกปุ่มคำสั่งสำหรับจัดตำแหน่งข้อความตามต้องการ

31n

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com