16. การสร้างข้อความ

1. การสร้างข้อความโดยการใช้ Placeholder (กรอบเค้าโครง)

เป็นข้อความเค้าโครงเรื่องของเนื้อหา ซึ่งเกิดจากการสร้างเค้าโครงใน Outline หรือ การสร้างข้อความจากเค้าร่างที่โปรแกรมมีเป็นเลย์เอาต์มาให้

  1. คลิกภายในกรอบข้อความบนเค้าโครงสไลด์
  2. พิมพ์ข้อความตามต้องการ

31a

2.การสร้างข้อความโดยการใช้ Text box (กล่องข้อความ)

เป็นข้อความที่เราต้องการใส่เพิ่มเติมลงไปในสไลด์ โดยจะไม่มีผลต่อโครงเรื่องใน Outline   มีขั้นตอนการสร้างดังนี้

  1. คลิกแท็บ INSERT เลือกปุ่ม Text box

31b

  1. คลิกค้างไว้และลากเพื่อวาดกล่องข้อความบนภาพนิ่ง

31c

 

  1. จะปรากฏกล่องข้อความขึ้นมา เพื่อเพิ่มข้อความ > คลิกกล่องข้อความและเริ่มพิมพ์

31d

  1. การสร้างข้อความโดยการใช้ WordArt

เป็นข้อความสำเร็จรูปที่มีการใส่เอฟเฟ็กต์ และตกแต่งไว้อย่างสวยงาม เหมาะสำหรับใช้ในกรณีที่ต้องการเน้นข้อความให้โดดเด่น

มีขั้นตอนกรสร้างดังนี้

  1. คลิกแท็บ INSERT เลือกปุ่ม WordArt

31e

  1. ปรากฏ รูปแบบข้อความต่างๆ ดังรูป

31f

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com