15. แถบเครื่องมือ Home หน้าแรก (9)

VIEW (มุมมอง) 

รวมคำสั่งสำหรับเลือกมุมมองในการทำงานกับสไลด์ (คำสั่ง Presentation Views), การซ่อน/แสดงส่วนประกอบบนหน้าต่างโปรแกรม (กลุ่มคำสั่งShow/Hide), การย่อ / ขยายเอกสาร (กลุ่มคำสั่งZoom), การแสดงสไลด์เป็นสี/ขาวดำ (Color/Grayscale), จัดการหน้าจอการทำงาน (Window)และการสร้างคำสั่งการทำงาน (Macros)

  • มุมมองการนำเสนอ

 

   มุมมอง Normal (ปกติ)  

    มุมมอง Normal (ปกติ)  เป็นมุมมองพื้นฐานในการทำงานบน Power Point ซึ่งเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็จะแสดงมุมนี้ก่อนเสมอ โดยจะประกอบด้วยหน้าต่าง Slides ทางด้านซ้ายและหน้าต่างหลักแสดงผ่านแผ่นสไลด์

                         มุมมอง Outline View (เค้าร่าง) 

มุมมอง Outline View (เค้าร่าง)  แสดงเนื้อหาในการนำเสนอที่อยู่บนสไลด์แต่ละแผ่น โดยมีการจัดลำดับขั้นของเนื้อหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งเราสามารถเพิ่ม / ลบเนื้อหา หรือจัดลำดับขั้นของเนื้อหาบนสไลด์ได้อย่างรวดเร็ว

             มุมมอง Slide Sorter (ตัวเรียงลำดับสไลด์)

มุมมอง Slide Sorter (ตัวเรียงลำดับสไลด์)     เป็นมุมมองที่แสดงสไลด์ทั้งหมดในงานพรีเซนเตชั่น โดยเรียงกันตามลำดับตั้งแต่สไลด์แผ่นแรกจนถึงแผ่นสุดท้ายทำให้เรามองเห็นสไลด์ได้พร้อมกันและช่วยในการจัดเรียงลำดับการเพิ่ม-ลบแผ่นสไลด์

                       

                        มุมมอง Note Page (หน้าบันทึกย่อ)

                        มุมมอง Note Page (หน้าบันทึกย่อ)    แสดงสไลด์พร้อมกับหน้าต่างบันทึกย่อ โดยผู้ออกแบบสไลด์สามารถเขียนข้อความลงในส่วนนี้ เช่น จุดประสงค์ หรือประเด็นหลักของสไลด์ หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่จะใช้บรรยายระหว่างแสดงสไลด์แผ่นนี้เป็นต้น

 

                        มุมมอง Reading View (การอ่าน)

มุมมอง Reading View (การอ่าน) ผู้ใช้สามารถเลือกมุมมองนี้ เพื่ออ่านงานพรีเซนเตชั่นเหมือนกับการอ่านหนังสือโดยซ่อนเครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรมไว้และที่แถบด้านล่างจะมีปุ่มคำสั่งสำหรับเลื่อนหน้าคล้ายกับหนังสือ

  • ย่อ/ขยาย

 

บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มการย่อ/ขยาย คลิก Fit to Window ซึ่งเปลี่ยนแปลงสไลด์ปัจจุบันกับขนาดของหน้าต่าง PowerPoint

หมายเหตุ: นอกจากนี้ยังไม่มีปุ่มจัดพอดีกับหน้าต่าง ใกล้ตัวเลื่อนย่อ/ขยายบนแถบสถานะ

ในแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก Zoom แล้วใส่เปอร์เซ็นต์หรือเลือกการตั้งค่าอื่นๆ ที่ต้องการ

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com