13. แถบเครื่องมือ Home หน้าแรก (7)

SLIDE SHOW (การนำเสนอสไลด์) 

รวมคำสั่งเกี่ยวกับการนำเสนองาน นำเสนอสไลด์ทั้งหมด/นำเสนอสไลด์ปัจจุบัน / นำเสนอเฉพาะชุดสไลด์ (กลุ่มคำสั่ง Start Slide Show), กำหนดค่าในการนำเสนอ/ สอนการนำเสนอสไลด์นำเสนองานโดยบันทึกเสียงการบรรยาย / นำเสนองานตามการตั้งเวลา (กลุ่มคำสั่ง Set Up) และกำหนดหน้าจอในการนำเสนอ / การแสดง2หน้าจอ (กลุ่มคำสั่ง Monitor)

  • กำหนด การเริ่มนำเสนอ

 

                      เริ่มนำเสนอตั้งแต่ต้น

                     

                      เริ่มนำเสนอจากสไลด์ปัจจุบัน

 

                        นำเสนอแบบออนไลน์

                        นำเสนอแบบกำหนดเอง

 

 

  • ตั้งค่าการนำเสนอ

                        ตั้งค่าการนำเสนอสไลด์

                        ซ่อนสไลด์

                        ทดสอบการกำหนดเวลา

                       บันทึกการนำเสนอสไลด์

 

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com