12. แถบเครื่องมือ Home หน้าแรก (6)

ANIMATION (ภาพเคลื่อนไหว) 

รวมคำสั่งในการกำหนดเอฟเฟ็กต์การเลื่อนไหว กำหนดการเคลื่อนไหวของวัตถุ (Animation)

  • เลือกค่าการเคลื่อนไหวให้กับวัตถุ

  • ตัวเลือก เอฟเฟ็กต์

  • เพิ่มภาพเคลื่อนไหว

 

  • แสดงตัวอย่าง

 

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com