11. แถบเครื่องมือ Home หน้าแรก (5)

TRANSITION (การเปลี่ยน)  

รวมคำสั่งในการกำหนดเอฟเฟ็กต์กำหนดการเปลี่ยนสไลด์ (Transitions)

  • เลือกค่าการเคลื่อนไหวขณะเปลี่ยนสไลด์

  • ตัวเลือกในการใส่เอฟเฟค

  • การกำหนดเวลา

                เสียงในการเปลี่ยนสไลด์

               ระยะเวลาในการเปลี่ยนสไลด์

เลือกนำไปใช้กับทุกสไลด์

การเปลี่ยนสไลด์ มี 2 แบบ

เปลี่ยนเมื่อคลิกเมาส์

เปลี่ยนหลังจากเวลาที่ตั้งไว้

  • แสดงตัวอย่าง

 

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com