• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
Microsoft Powerpoint
11. แถบเครื่องมือ Home หน้าแรก (5)

11. แถบเครื่องมือ Home หน้าแรก (5)

TRANSITION (การเปลี่ยน)  

รวมคำสั่งในการกำหนดเอฟเฟ็กต์กำหนดการเปลี่ยนสไลด์ (Transitions)

21fjpg

  • เลือกค่าการเคลื่อนไหวขณะเปลี่ยนสไลด์

21g

  • ตัวเลือกในการใส่เอฟเฟค

21h

  • การกำหนดเวลา

21i

                เสียงในการเปลี่ยนสไลด์

21j

               ระยะเวลาในการเปลี่ยนสไลด์

21k

เลือกนำไปใช้กับทุกสไลด์

21l

การเปลี่ยนสไลด์ มี 2 แบบ

เปลี่ยนเมื่อคลิกเมาส์

21m

เปลี่ยนหลังจากเวลาที่ตั้งไว้

21n

  • แสดงตัวอย่าง

21o