• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
Microsoft Powerpoint
10. แถบเครื่องมือ  Home หน้าแรก (4)

10. แถบเครื่องมือ Home หน้าแรก (4)

DESIGN (ออกแบบ)

รวมคำสั่งเกี่ยวกับการตั้งค่าหน้าสไลด์ (กลุ่มคำสั่ง Page Setup), การตกแต่งสไลด์ด้วยชุดรูปแบบ/ชุดสี/ชุดข้อความ/เอฟเฟ็กต์ (กลุ่มคำสั่ง Themes) และการกำหนดพื้นหลังสไลด์ (กุ่มคำสั่ง Media Clips)

21c

 

  • เลือกธีมชุดพื้นหลัง

21d

  • เลือกโทนสีชุดพื้นหลัง

21e