1. รู้จักกับ Program Microsoft PowerPoint 2013

โปรแกรม PowerPoint เป็นโปรแกรมที่ใช้งานในด้านของการนำเสนอข้อมูลแบบสไลด์โชว์ เหมาะกับงานที่ต้องการนำเสนอในรูปแบบต่างๆซึ่งภายในโปรแกรมเราสามารถใส่ลูกเล่นต่างๆลงไปได้ เช่นการเคลื่อนไหวของข้อความ รูปภาพและใส่เสียงต่างๆลงไปได้เพื่อความน่าสนใจในงานนำเสนอ
สัญลักษณ์โปรแกรม Power Point 2013

a6

การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2013

 

  1. คลิกปุ่ม Start a7บนแถบ Task bar   a8    เลือก All Programs

1a

  1. คลิก Microsoft Office a8เลือก Microsoft Office PowerPoint 2013

1b

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com