1. รู้จักกับ Program Microsoft PowerPoint 2013

โปรแกรม PowerPoint เป็นโปรแกรมที่ใช้งานในด้านของการนำเสนอข้อมูลแบบสไลด์โชว์ เหมาะกับงานที่ต้องการนำเสนอในรูปแบบต่างๆซึ่งภายในโปรแกรมเราสามารถใส่ลูกเล่นต่างๆลงไปได้ เช่นการเคลื่อนไหวของข้อความ รูปภาพและใส่เสียงต่างๆลงไปได้เพื่อความน่าสนใจในงานนำเสนอ
สัญลักษณ์โปรแกรม Power Point 2013

การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2013

 

  1. คลิกปุ่ม Start บนแถบ Task bar       เลือก All Programs

  1. คลิก Microsoft Office เลือก Microsoft Office PowerPoint 2013

 

 

 

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com