การใช้โปรแกรม MS Powerpoint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

https://www.youtube.com/watch?v=1jYOS_EGXVI
About ครูออฟ 725 Articles
https://www.kruaof.com