การใช้โปรแกรม MS Powerpoint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

https://www.youtube.com/watch?v=1jYOS_EGXVI
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 741 Articles
https://www.kruaof.com