27. การแทรกเสียงจากไฟล์

การเล่นเสียงดนตรี หรือเพลงจากไฟล์ที่เตรียมไว้ จะช่วยให้งานนำเสนอของดูตื่นเต้น เร้าใจ และชวนติดตามมากขึ้น โดยการแทรกเสียงลงบนสไลด์ทำได้จากการคลิกปุ่ม           (เสียง)ในแท็บ INSERT (แทรก) มีวิธีการดังนี้

  1. คลิกแท็บ INSERT > คลิก Audio > คลิกเลือก

  1. จะปรากฏ หน้าค้นหาและเลือกไฟล์เสียงที่ต้องการ > คลิก INSERT (แทรก)

3. ไฟล์เสียงที่จะถูกเพิ่มลงบนสไลด์

 

การแทรกเสียงออนไลน์

Online Audio ให้สามารถเลือกค้นหา และดาวน์โหลดไฟล์เสียงสำเร็จรูปออนไลน์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตมาใช้ประกอบสไลด์ได้ฟรี โดยมีวิธีการดังนี้

คลิกแท็บ INSERT > คลิก Audio > คลิกเลือก

2. จะปรากฏ กล่องโต้ตอบขึ้นมา

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com