9. การยกเลิกคำสั่ง และการทำซ้ำ

คำสั่ง ยกเลิก หรือ Undo เป็นคำสั่งที่ใช้ในการยกเลิกการกระทำใด ๆ บนเวิร์กชีต เช่น การลบข้อความในเซลล์ทิ้งโดยไม่ได้ตั้งใจ และต้องการที่จะเรียกข้อความที่ถูกลบกลับคืนมา โปรแกรม Excel ได้เพิ่มความสามารถของคำสั่ง ยกเลิก ให้มากขึ้นด้วยความสามารถในการจดจำคำสั่งต่าง ๆ ที่ได้สั่งไปแล้วย้อนหลังได้มากถึง 16 คำสั่ง โดยเราสามารถยกเลิกคำสั่งที่กระทำไปแล้วได้มากถึง 16 คำสั่งด้วยกัน การยกเลิกคำสั่งที่ได้กระทำไปแล้ว สามารถปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

 

Ctrl+C : Copy
Ctrl+X : Cut
Ctrl+V : Paste
Ctrl + Z : Undo
Alt+ = : Auto Sum
F2 : เข้าสู่ Edit Mode
F3 : Paste Name (ชื่อที่ตั้งเอาไว้แล้ว)
F4 : ล๊อค Cell (ใน Edit Mode ) / Repeat ทำซ้ำ
F5 : ให้ลากครอบ Cell Reference ใน Formula Bar แล้วกด F5 แล้ว Enter เพื่อไปเลือก Cell/Range นั้นๆ ได้เลย
F9 : แปลงสูตรเป็น Value (ใน Edit Mode) / Recalculate

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com