8. การป้อน การลบ และการแก้ไขข้อมูล

การป้อนข้อมูล

การป้อนข้อมูลเราสามารถป้อนข้อมูลลงไปในเซลล์ได้ถึง 32,000 ตัวอักษรในหนึ่งเซลล์ ซึ่งวิธีป้อนทำได้ดังนี้
1. เลื่อนเมาส์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วคลิกเมาส์
2. พิมพ์ข้อมูลลงไป
3. ถ้าต้องการเลื่อนไปยังตำแหน่งต่อไปสามารถเลื่อนโดยการใช้เมาส์เหมือน หรือการใช้ลูกศรที่คีย์บอร์ดก็ได้

การแก้ไขข้อมูล

การแก้ไขข้อมูลที่ป้อนลงในเซลล์ สามารถปฏิบัติได้หลายวิธีดังต่อไปนี้

พิมพ์ข้อความใหม่ทั้งหมด หมายถึง ให้พิมพ์ข้อมูลใหม่ที่ถูกต้องทับลงไปในเซลล์ที่ต้องการแก้ไขได้ทันที
ลบข้อมูลในเซลล์ให้เป็นเซลล์ว่างโดยการใช้ปุ่ม <Delete> เรียกข้อมูลที่ถูกลบทิ้งกลับคืนมาโดยการกด Ctrl + Z หรือไปที่คำสั่ง Edit หรือแก้ไข เลือก Undo หรือยกเลิก ใช้ปุ่มฟังก์ชั่น F2 ซึ่งเรียกว่าการแก้ไข หรือการดับเบิลคลิกที่เซลล์นั้นแล้วแก้ไขข้อมูล

 

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com