7. ประเภทข้อมูลในโปรแกรม Excel

ประเภทข้อมูลในโปรแกรม Excel

การป้อนข้อมูลลงในเซลล์ของเวิร์กชีต สามารถทำได้โดยการเลื่อนเซลล์พอยเตอร์ไปยังตำแหน่งของเซลล์ที่ต้องการ แล้วทำการป้อนข้อมูลลงไป ซึ่งข้อมูลที่เราได้ทำการป้อนลงไปนั้นจะสังเกตเห็นว่าจะมีข้อมูลอยู่ 2 ประเภท คือ ข้อความหรือคำอธิบาย และตัวเลขที่เป็นค่าของสิ่งต่าง ๆ เช่น จำนวนเงิน จำนวนสินค้าในคลังสินค้า เป็นต้น เราสามารถป้อนข้อมูลต่าง ๆ ลงในเซลล์สูงสุด 255 ตัวอักษร ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของข้อมูลนั้น ๆ ซึ่งเราสามารถแบ่งประเภทของข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลประเภทข้อความ (Label) ข้อมูลประเภทนี้จะเป็นตัวอักษร ข้อความ หรือตัวเลข ที่ไม่ได้ใช้ในการคำนวณ ซึ่งในโปรแกรม Excel จะเรียกว่า Label ตัวอย่างเช่น สมุดโทรศัพท์ จะมีชื่อและหมายเลข หมายเลขโทรศัพท์เป็นตัวเลขแต่ตัวเลขนั้นไม่ได้ใช้ในการในการคำนวณ เราจึงเรียกกว่าข้อความหรือตัวอักขระทั่ว ๆ ไป

 

2. ตัวเลข (Number) หมายถึง ข้อมูลที่นำมาคำนวณได้ ตัวเลขในเวิร์กชีตของโปรแกรม Excel มักจะเป็นตัวเลขที่นำมาใช้ในการคำนวณ เช่น ราคาสินค้า จำนวนเงิน ซึ่งสามารถนำมาคำนวณได้โดยการใช้เครื่องหมายกับตัวเลขนั้นได้ เช่น เครื่องหมาย

3. ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่และเวลา (Date & Time) เป็นข้อมูลที่ประกอบด้วยวันที่ เดือน ปี เวลา ซึ่งอาจมีได้หลายรูปแบบ ได้แก่ 03/02/05,3 เม.ย. 2548 และรูปแบบอื่น ๆ

4. ข้อมูลประเภทสูตร (Formula) ข้อมูลชนิดสูตรจะสามารถคำนวณข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการออกมา เช่น สูตรทางคณิตศาสตร์ การใส่สูตรทางคณิตศาสตร์สามารถทำได้โดยใส่ตัวเลขและเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ลงไป เช่น =10+12 ซึ่งจะให้     ผลลัพธ์ออกมาเป็น 22 ทันทีที่กดปุ่ม <Enter> หรือในรูปแบบของสูตรคำนวณ เช่น =A2 + A3ซึ่งผลรับที่ได้คือการนำอาค่าของตัวเลขที่อยู่ใน A2 รวมกับค่าของ A3

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com