6. เวิร์กบุ๊กและเวิร์กชีต

เวิร์กบุ๊ก
       เมื่อเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Excel โปรแกรมจะทำการเปิดเวิร์กบุ๊กใหม่เสมอ มีชื่อว่าBook1 ซึ่งเราสามารถจะทำการป้อนข้อมูลต่าง ๆ ได้ทันทีซึ่งชื่อของเวิร์กบุ๊กจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อมีการบันทึกข้อมูล เฉพาะฉะนั้นถ้าจะเปรียบเทียบ เวิร์กบุ๊กก็เสมือนกับแฟ้มข้อมูลนั้นเองส่วนของเวิร์กบุ๊กคือส่วนที่
อยู่ในกรอบดังภาพต่อไปนี้
เวิร์กชีต
        ส่วนเวิร์กชีต หมายถึงพื้นที่ในการทำงานซึ่งประกอบด้วยแถวในแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งในแต่ละเวิร์กบุ๊กจะประกอบด้วยชีตดังภาพ
About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com