17. การใช้งาน Auto sum

การคำนวณหาผลรวมโดยใช้ฟังก์ชันถ้าต้องการหาผลรวมของตัวเลขหลายๆ ตำแหน่ง สามารถใช้ฟังก์ชันของการหาผลรวมเข้ามาช่วยในการคำนวณได้ดังนี้

1.เลือกเซลล์ที่ต้องการแสดงผลลัพธ์ จากตัวอย่างนี้ตำแหน่งเซลล์อยู่ที่ D6

2.เมนู Home -> Editing คลิกปุ่มคำสั่ง AutoSum บนทูลบาร์

3.ปรากฏสูตรคำนวณ =SUM(D2:D5) ให้ดูช่วงข้อมูลตัวเลขที่จะคำนวณว่าถูกต้องหรือไม่ สังเกตจากเส้นประวิ่งรอบๆ ข้อมูลถ้าถูกต้องแล้วกดปุ่ม Enter ถ้าไม่ถูกต้อง Drag เมาส์คลุมช่วงข้อมูลใหม่แล้ว กดปุ่มEnter หรือสามารถพิมพ์สูตรการคำนวณ =SUM(D2:D5) ใส่ในตำแหน่งเซลล์อยู่ที่ D6 ก็จะให้ผลดังภาพ

หรือการหาผลรวมที่มีข้อมูลจำนวนมากๆ โดยใช้ AutoSum เช่นจากตัวอย่างนี้ ต้องการแสดงผลลัพธ์ ตำแหน่งเซลล์อยู่ที่ B5

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com