15. การใช้สูตรคำนวณเบื้องต้น

การคำนวณ

การใส่สูตรคำนวณปกตินั้นสามารถใส่ลงในเซลล์ที่ต้องการแสดงผลลัพธ์ โดยพิมพ์เครื่องหมาย = แล้วตามด้วยรูปแบบการคำนวณลงในเซลล์นั้น จากตัวอย่างนี้ตำแหน่งเซลล์อยู่ที่ D4

1. พิมพ์เครื่องหมาย = แล้วตามด้วยตำแหน่งเซลล์ เช่น =C2*B2 เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter
2. ที่เซลล์ D2 จะแสดงผลลัพธ์ และที่ Formula bar จะแสดงสูตรคำนวณที่กำหนดไว้

การคำนวณโดยการหาผลรวม (Summation)

      สำหรับการคำนวณเพื่อหาผลรวมของกลุ่มตัวเลขที่ต้องการ สามารถนำเครื่องหมาย บวก มาใช้ร่วมกับการอ้างถึงชื่อเซลล์ที่ต้องการนำมาหาผลรวม คิดเหมือนการตั้งสมการผลบวกของตัวแปรนั่นเอง เช่น หาผลรวมของกลุ่มเซลล์ D2, D3, D4 และ D5 แสดงผลลัพธ์ที่เซลล์ D6 มีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกเซลล์ที่ต้องการให้แสดงผลลัพธ์
2. ป้อนสูตร =D2+D3+D4+D5 ลงไปในเซลล์ D6
3. เมื่อป้อนสูตรเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม enter เพื่อจบการป้อนข้อมูล ลักษณะดังรูป
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com