13. การตกแต่งเวิร์กชีต

การปรับคุณสมบัติของตัวอักษรที่แสดงในเซลล์ให้เป็นรูปแบบต่าง ๆ มีขั้นตอนดังนี้

1. เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการ
2.คลิกขวาเลือกคำสั่ง Format Cells จะปรากฏหน้าต่าง Format Cells Dialog
3. คลิกเมนู Alignment
4. คลิกเมนูย่อย Font

1) กลุ่ม Font เป็นส่วนที่ใช้กำหนดรูปแบบของตัวอักษร

2) กลุ่ม Font Style เป็นส่วนที่ใช้กำหนดลักษณะของตัวอักษร ให้เป็นตัวหนา (Bold) ตัวเอียง (Italic)

ตัวปกติ (Regular)

3) กลุ่ม Underline เป็นการกำหนดให้ข้อความมีการขีดเส้นใต้ โดยมีตัวเลือก 2 กลุ่มคือ เส้นเดี่ยว

(Single) และเส้นคู่ (Double) สังเกตคำที่มี Accounting ตามท้าย จะกำหนดให้ข้อมูลไม่ถูกเส้นใต้ขีดทับ

4) กลุ่ม Color เป็นส่วนที่กำหนดสีให้กับตัวอักษรในเซลล์ตามต้องการ

5) กลุ่ม Effect เป็นส่วนที่ทำให้ตัวอักษรเกิดลักษณะที่แตกต่างจากปกติ เช่น

ตัวยก (Superscript) ตัวห้อย (Subscript) และตัวที่มีขีดเส้นตัดกลางตัวอักษรในแนวนอน (Strikethrough)

6) คลิก OK เพื่อให้ Excel กำหนดคุณสมบัติให้กับเซลล์ หรือ Cancel เพื่อยกเลิก

การกำหนดกรอบ (Border) ให้แก่เซลล์

– ใช้เครื่องมือบน ริบบอน เมนูHome -> Font

การกำหนดสีพื้นให้แก่เซลล์ มีขั้นตอนดังนี้

1. เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการ
2. คลิกขวาเลือกคำสั่ง Format Cells จะปรากฏหน้าต่าง Format Cells Dialog
3. คลิกเมนูย่อย Patterns เลือก Cell Shading เลือก กำหนดสีพื้นที่ต้องการ
4. คลิก OK เพื่อให้ Excel กำหนดคุณสมบัติให้กับเซลล์หรือ Cancel เพื่อยกเลิก

หรือใช้เครื่องมือบน ริบบอน เมนูHome -> Font

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com