12. การจัดรูปแบบด้วย Auto format

ขั้นตอนการจัดรูปแบบด้วย Auto format
1. คลุมดำ เลือกตารางที่ต้องการ
2. เลือกคำสั่ง จัดรูปแบบเป็นตาราง
3. เลือกรูปแบบที่ต้องการกด ตกลง

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com