10. การจัดการแถว คอลัมน์ และเซลล์

วิธีการแทรกแถว

1. เลือกเซลล์ที่ต้องการแทรกแถว
2. คลิกเลือก แทรก > แทรกแถวในแผ่นงาน

วิธีการแทรกคอลัมน์

1. เลือกเซลล์ที่ต้องการแทรกคอลัมน์
2. คลิกเลือก แทรก > แทรกคอลัมน์ในแผ่นงาน

วิธีการลบแถว

1. เลือกแถวที่ต้องการลบ
2. คลิกเลือก ลบ > ลบแถวในแผ่นงาน

วิธีการลบคอลัมน์

1. เลือกคอลัมน์ที่ต้องการลบ
2. คลิกเลือก ลบ > ลบคอลัมน์ในแผ่นงาน

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com