แบบทดสอบ Microsoft Excel

แบบทดสอบ Microsoft Excel

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ  Microsoft Excel ให้ผ่าน 14 ข้อขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์

ที่กี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะผ่าน

 

https://www.thaitestonline.com/test_20_on_17846.html

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com