การเขียนสูตรหรือฟังก์ชั่นในการคำนวนของโปรแกรม Excel

https://youtu.be/ZjPUcUQyL3I

การเขียนสูตรหรือฟังก์ชั่นในการคำนวนของโปรแกรม Excel | ครูออฟ สอนคอมพิวเตอร์

ฟังก์ชั่น IF ไวยากรณ์ if (เงื่อนไข,ที่เป็นจริงตามเงื่อนไข,ที่เป็นเท็จตามเงื่อนไข)

ฟังก์ชั่น VlookUp ไวยากรณ์ VLOOKUP (เซลล์อ้างอิง,ตารางอ้างอิง,ลำดับคอลัมภ์ตารางอ้างอิง)

About ครูออฟ 729 Articles
https://www.kruaof.com