การสร้างกราฟ หรือ แผนภูมิด้วยโปรแกรม Excel

https://youtu.be/UjbR9FX0GP4
About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com