สมัครเข้าระบบโปรแกรม Scratch 3.0

ให้นักเรียนคลิปเพื่อเข้าระบบใช้โปรแกรม Scratch

https://scratch.mit.edu/

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 786 Articles
https://www.kruaof.com