ครูออฟชวนคิด 4

พิจารณาข้อความที่กำหนดให้ ข้อใดสรุปได้ถูกต้องที่สุด

A สูงกว่า B แต่เตี้ยกว่า C ส่วน D สูงเท่ากับ E แต่เตี้ยกว่า B

  1. A สูงที่สุด
  2. C เตี้ยกว่า A
  3. B สูงกว่า D และ E
  4. D เตี้ยกว่า A และ E
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.