ครูออฟชวนคิด 3

พิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม

รูป สี่เหลี่ยมมีค่าเท่ากับเท่าใด

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com