ครูออฟชวนคิด 2

สถานการณ์ ในงานสัปดาห์วิชาการของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ได้มีการส่ง
นักเรียนชั้นปีที่ 6 จำนวน 5 คน เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อจบการแข่งขันจึงมีการสัมภาษณ์เพื่อสอบถามผลการแข่งขัน และได้รับคำตอบ ดังนี้

  • น้ำเหนือ ชนะ เฟิร์ส แต่ไม่ได้ที่ 1
  • เฟิร์ส ไม่เคยได้ที่สุดท้าย
  • กุ๊บกิ๊ฟ ตอบปัญหาได้มากกว่า สต๊อฟ ทุกปี
  • สต๊อฟ ได้คะแนนรองจากกุ๊ฟกิ๊ฟ 1 ลำดับ
  • โอมได้คะแนน น้อยกว่า สต๊อฟ

จงเรียงลำดับจากมากไปน้อย

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com