11. การติดตั้งซอฟต์แวร์จากอินเทอร์เน็ต ป.6

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายประเภทของมัลแวร์และแนวทางการตรวจสอบและป้องกันมัลแวร์ได้ (K)
  2. ตรวจสอบและป้องกันมัลแวร์ได้ (P)
  3. เห็นความสำคัญของอันตรายจากการติดตั้งซอฟแวร์จากอินเตอร์เน็ต การตรวจสอบและป้องกันมัลแวร์  (A)

สาระสำคัญ

การติดตั้งซอฟแวร์จากอินเตอร์เน็ต อาจทำให้มัลแวร์ ซึ่งเป็นซอฟแวร์ที่ตั้งใจออกแบบมาเพื่อทำอันตรายกับคอมพิวเตอร์  ดังนั้น ผู้ใช้งานต้องรู้แนวทางการตรวจสอบและป้องกันมัลแวร์เพื่อป้องกันการอันตรายในรูปแบบต่างๆ เช่นขโมยข้อมูล, การลบข้อมูล, การทำลายระบบ เป็นต้น

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com