คลิปการสอน การทำงานของคอมพิวเตอร์ ป.6

การทำงานของคอมพิวเตอร์ วิชาวิทยาการคำนวณ ป.6

การทำงานของคอมพิวเตอร์แม้ว่ามนุษย์จะเป็นผู้พัฒนาคอมพิวเตอร์ โดยคอมพิวเตอร์ต้องทำงานตามคำสั่งที่มนุษย์ออกแบบขึ้น แต่คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ถูกต้อง แม่นยำตามโปรแกรมที่เขียนขึ้นและสามารถทำงานซ้ำ ๆ ได้รวดเร็ว

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.