การออกแบบโปรแกรมด้วยผังงาน

กิจกรรม

ให้นักเรียนออกแบบโปรแกรมด้วยผังงานในหัวข้อ ” การล้างจาน” และในหัวข้อ “การข้ามทางม้าลาย” มีคะแนน 20 คะแนน

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com