แนวคิดในการแก้ปัญหา ป.6

การทำงานหรือการแก้ปัญหาามีหลายแนวคิดเช่น แนวคิดการทำงานแบบลำดับ แบบมีเงื่อนไข แบบวนซ้ำ ซึ่งล้วนเป็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้การทำงานและการแก้ปัญหาสามารถทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ

คำตอบในหนังสือเรียน หน้า 12
เป็นการตักน้ำใส่กะละมัง จนกว่าจะเติมจำนวน 15 รอบ
เป็นการทำซ้ำๆไปเรื่อยๆ จนสำเร็จ
ดูจากตัวเลขในโจทย์ ได้กำหนดมาหรือไม่? มีลักษณะการทำงานซ้ำๆกันหรือไม่?
อยู่ในหน้าสือเรียนหน้า 9
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com