แก้ปัญหากับเกมทายตัวเลข ป.6

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง แก้ปัญหากับเกมทายตัวเลข แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

กระบวนการทำงานแบบวนซ้ำเป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถใช้ได้ในหลายกรณี ทั้งในการวางแผนงานในชีวิตประจำวัน หรือการเล่นเกมต่าง ๆ การฝึกคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบพิจารณาวิธีการต่าง ๆ จะเป็นประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง แก้ปัญหากับเกมทายตัวเลข

ให้นักเรียนทายเลขดังต่อไปนี้ ว่าเป็นเลขอะไร

สรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้

กระบวนการทำงานแบบวนซ้ำเป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถใช้ได้ในหลายกรณีทั้งในการวางแผนงานในชีวิตประจำวัน หรือการเล่นเกมต่าง ๆ การฝึกคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบพิจารณาวิธีการต่าง ๆ จะเป็นประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.