คลิปการสอน วิธีการแก้ปัญหา ป.6

ปัญหาแต่ละปัญหามีวิธีการแก้ไขได้หลายวิธี การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน จะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแก้ปัญหาจะต้องพิจารณาปัญหาอย่างละเอียด กระบวนการทำงานแบบวนซ้ำเป็นกระบวนการแก้ปัญหา สามารถใช้ได้ทั้งในการวางแผน ในชีวิตประจำวัน อาจใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ปัญหา เช่น คอมพิวเตอร์มาใช้งานได้ เนื่องจากคอมพิวเตอร์สามารถทำงานซ้ำ ๆ ได้ดี และทำงานตามโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง โดยเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับงานนั้น ๆ มาใช้ หรือเขียนโปรแกรมขึ้นมาใช้งานเอง

วิธีการแก้ปัญหา วิชาวิทยาการคำนวณ ป.6

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.