ครูออฟชวนคิด 6

งานแข่งขันรำวงมาตรฐานของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีผู้เข้าแข่งขัน 5 ทีม คือ เพริศแพรว พริ้งพราย พรรณราย ประกายแสง และแต่ละทีมมีผู้นำฝ่ายชายและผู้นำฝ่ายหญิงอย่างละ 1 คน โดยมีรายชื่อผู้นำฝ่ายชายและผู้นำฝ่ายหญิงที่ไม่เรียงตามชื่อทีมและไม่เรียงตามคู่ ดังนี้

เงื่อนไข

  • เพียวอยู่ทีมพริ้งพราย
  • เดชและพงษ์ไม่ได้อยู่ทีมแวววาว
  • แก้วและชัยอยู่ทีมเดียวกัน
  • ป้อนอยู่คนละทีมกับปองและเพียว
  • ทีมพรรณรายมีผู้นําฝ่ายชายและผู้ฝ่ายหญิงทีมีชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเดียวกัน
  • นกไม่ได้คู่กับพงษ์และไม่ได้อยู่ทีมเพริศแพรวและทีมพริ้งพราย

ใครอยู่ทีมไหน และคู่กับใคร?

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com