ครูออฟชวนคิด 5

พิจารณาข้อความที่กำหนดให้ ข้อใดสรุปได้ถูกต้องที่สุด

กิ่ง พริ้ม เปรี้ยว และต้อม เป็นนักเรียนอยู่ในชมรมเดียวกัน ซึ่งแต่ละคนอายุห่างกัน 1 ปี โดยมีคนที่อายุมากกว่าต้อม 1 คน อายุน้อยกว่าต้อม 2 คน อายุมากกว่าพริ้ม 3 คน และอายุน้อยกว่าเปรี้ยว 1 คน ใครมีอายุมากที่สุด

  1. กิ่ง
  2. พริ้ม
  3. เปรียว
  4. ต้อม

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com