การเขียนโปรแกรมเคลื่อนที่แบบมีเงื่อนไข

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การเขียนโปรแกรมเคลื่อนที่แบบมีเงื่อนไข แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การเขียนโปรแกรมให้ตัวละครเคลื่อนที่เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ศึกษาการเขียนโปรแกรม   และเห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน โดยการเคลื่อนที่นั้นสามารถกำหนดจำนวนก้าวหรือขั้นตอนของการเคลื่อนที่ได้แล้วใช้ตัวแปรในการเปลี่ยนจำนวนขั้น โดยมีการตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าชนขอบของเวทีให้ตัวละครสะท้อนกลับแล้วเดินหน้าต่อ โดยทำซ้ำไปเรื่อย ๆ

เนื้อหาการศึกษา เรื่อง การเขียนโปรแกรมเคลื่อนที่แบบมีเงื่อนไข

  1. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คนที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกเขียนโปรแกรมเคลื่อนที่แบบมีเงื่อนไข โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

  • ประกาศตัวแปรชื่อ step แล้วกำหนดจำนวนก้าวของการเคลื่อนที่เป็น 10 ทดลองเขียนโปรแกรม ดังภาพ
  • ทดลองให้ตัวแปร step มีค่าเปลี่ยนไป โดยการวนซ้ำแต่ละครั้งจะเพิ่มขึ้น 1 ค่า ดังนี้

สรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน

การเขียนโปรแกรมให้ตัวละครเคลื่อนที่เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ศึกษาการเขียนโปรแกรมและเห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน โดยการเคลื่อนที่นั้นสามารถกำหนดจำนวนก้าวหรือขั้นตอนของการเคลื่อนที่ได้แล้วใช้ตัวแปรในการเปลี่ยนจำนวนขั้น โดยมีการตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าชนขอบของเวทีให้ตัวละครสะท้อนกลับแล้วเดินหน้าต่อ โดยทำซ้ำไปเรื่อย ๆ

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 741 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.